82 yaşında kayığına binip küreklere asılıyor, her gün denizde satış yapıyor