Yeni araştırma: Çevreyi kirletmemiz Sanayi Devrimi’nin öncesine dayanıyor